Entries by Vrtni centar

Primjena sredstava za zaštitu bilja

Bez obzira što poznajemo razloge pojavljivanja određenih bolesti i štetnika nemoguća je proizvodnja poljoprivrednih kultura bez da istih ne bude. Nažalost, gotovo je nemoguća intenzivna proizvodnja poljoprivrednih kultura bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja.  Mjere zaštite bilja mogu biti preventivne (prije pojavljivanja štetočinja) i kurativne ( u vrijeme njihova napada). Što su sredstva za zaštitu […]

Kako osigurati pravilan i zadovoljavajući tov pilića?

Kako bi osigurali pravilan i zadovoljavajući tov pilića ili uzgoj ostale peradi, nužne su slijedeće informacije i upute: • par dana prije pripremiti prostoriju u kojoj će se vršiti tov i uzgoj, putem mehaničkog čišćenja i dezinfekcije • pilići ne reguliraju svoju tjelesnu temperaturu sve do 14.dana života i vrlo je bitno osigurati stalnu temperaturu […]

U BERBU ZAJEDNO

Dobro vino se može proizvesti isključivo od zdravog grožđa. Nakon obavljenog posla u vinogradu slijedi rad u vinskom podrumu. Kad smo utvrdili rok berbe s obzirom na vanjski izgled bobice, količinu šećera i kiselina te vremenske prilike kreće se u posao. Prilikom berbe treba odvajati zdravo od bolesnog grožđa, a bilo bi poželjno da se […]