Primjena sredstava za zaštitu bilja

Bez obzira što poznajemo razloge pojavljivanja određenih bolesti i štetnika nemoguća je proizvodnja poljoprivrednih kultura bez da istih ne bude. Nažalost, gotovo je nemoguća intenzivna proizvodnja poljoprivrednih kultura bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja.  Mjere zaštite bilja mogu biti preventivne (prije pojavljivanja štetočinja) i kurativne ( u vrijeme njihova napada).

Što su sredstva za zaštitu bilja (SZB)?

SZB su pripravci koji sadrže kemijske spojeve ili žive agense te ih koristimo za zaštitu biljaka od različitih štetočinja a osim djelatne (aktivne) tvari sadrže i niz drugih dodataka. Štetočinje je izraz koji se odnosi na štetnike, uzročnike bolesti i korove.

Svjesni smo činjenice da SZB onečišćuju okoliš, kiša ih ispire u podzemne vode, remete ravnotežu u prirodi, dolazi do pojave rezistentosti (otpornosti) štetočinja te stoga se nastoji umanjiti njihova primjena.  Najprije je potrebno provesti sve druge mjere (agrotehničke, izbalansirana gnojidba, zdrav plodored, održavanje dobre strukture tla i dr.) čime se biljku stavlja u povoljniji položaj od samih štetočinja.

Dakle, SZB je potrebno primjenjivati samo kada je to nužno i u skladu s propisima koje izdaje proizvođač.

Podjela sredstava za zaštitu bilja prema namjeni

1. Insekticidi (suzbijaju insekte)
2. Akaricidi (suzbijaju grinje i pauke)
3. Nematocidi (suzbijaju fitoparazitske nematode)
4. Limacidi (suzbijaju puževe)
5. Korvifugi (odbijaju napad ptica – repelenti)
6. Rodenticidi (suzbijaju glodavce)
7. Fungicidi (suzbijaju fitopatogene gljive, ali i fitopatogene bakterije i druge patogene)
8. Herbicidi (suzbijaju korove)

U pravilu SZB djeluju na samo određenu skupinu štetočinja, tako insekticidi ne djeluju na uzročnike bolesti niti obrnuto. Iako ima iznimaka pa neki insekticidi djeluju na grinje pa ih zovemo insektoakaricidima itd.

Nakon što dospiju na biljku postoje dva odnosa između sredstva i biljke. Sistemična (translokacijska) sredstva ulaze i kolaju biljnim sokovima, a kontaktna sredstva ostaju na površini biljke.

Otrovnost SZB

Svako sredstvo je više ili manje otrovno za ljude, domaće životinje, ptice, divljač, ribe i pčele. Mjerilo otrovnosti sredstava za zaštitu bilja je srednja letalna doza (LD50). To je broj miligrama nekog sredstva na kilogram tjelesne težine pokusne životinje potreban da ubije 50% tih životinja, odnosno što je taj broj veći sredstvo je manje otrovno!

Primjena i izbor SZB

Prilikom zaštite pojedinih kultura je potrebno poznavati biologiju štetočinja (kada se pojavljuju te koji su idealni uvjeti za infekciju i dr.) te u skladu s tim odabrati sredstvo. U dugogodišnjem iskustvu sami proizvođači znaju koje opasnosti prijete njihovim kulturama, tj. kada se pojedine bolesti ili štetnici pojavljuju.  Također, potrebno je pratiti objave Savjetodavne službe koja nam daje preporuke, s obzirom na temperaturu i vlagu zraka, čime i kada obaviti tretiranje.

Neke štetočinje mogu postati rezistentne (otporne) na pojedina sredstva ili čak na cijelu skupinu sredstava ukoliko ista sredstva koristimo često. Zbog toga je potrebno sredstva, odnosno aktivne tvari izmjenjivati.

Priprema sredstva, doza i koncentracija 

Granulirana sredstva i prašiva za zaprašivanje se koriste u izvornom obliku. Sredstva za primjenu u tekućem obliku se moraju prije same primjene razrijediti s vodom do određene koncentracije – potrebno je pripremiti škropivo. Prilikom pripreme je potrebno poznavati preporučenu dozu ili koncentraciju i pridržavati je se jer u protivnom će doći do fitotoksičnosti biljaka.

Odmjerenu količinu sredstva poželjno je u manjoj posudici pomiješati s vodom te dobivenu smjesu uz miješanje dodati ostatku vode.

Pojedina sredstva za zaštitu bilja se mogu međusobno miješati, isto tako moguće ih je miješati s folijarnim gnojivima ali je to potrebno provjeriti u uputama koje daje proizvođač.

Doza – količina preparata ili u kilogramima ili litrima po jedinici površine.

Koncentracija – količina preparata u %.

Primjerice, potrebna nam je 10%-tna koncentracija nekog sredstva a dobit ćemo ju tako što ćemo 10 ml ili 10 g tog sredstva pomiješati s 10 litara vode.

Karenca je najkraće razdoblje (broj dana) koje mora proći od posljednje primjene nekog sredstva do prve berbe ili žetve.

Toleranca je maksimalno dozvoljena količina djelatne tvari nekog sredstva za zaštitu bilja u/na namirnici u trenutku njezina stavljanja u promet.

SZB nisu opasna ako se njima pravilno rukuje, prilikom primjene koristi zaštitna odjeća i maska te se poštuje gore navedeno!

Prije primjene pažljivo pročitati uputu i držati se propisane koncentracije!

 

0 odgovori

Ostavite odgovor

Želite se pridružiti raspravi?
Slobodno možete dati svoj doprinos!

Odgovori