POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Opća pravila Izdavatelj: NS Agro Trade d.o.o.

Objavljeno: Dana 25. svibnja 2018. godine

Primjena: Od dana 25. svibnja 2018. godine
Napomene o zaštiti podataka NS Agro Trade d.o.o.

Voditelj obrade: NS Agro Trade d.o.o., Vozišće 59/C, 51216 Viškovo. NS Agro Trade d.o.o. (dalje: “Društvo”) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama. Obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslovnih aktivnosti. Svi djelatnici NS Agro Trade d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili neizravno. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čije je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. NS Agro Trade d.o.o. imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine: – Pisanim putem na adresu: NS Agro Trade d.o.o., Vozišće 66, 51216 Viškovo, n/r Službenika za zaštitu podataka. – Na adresu elektroničke pošte: zop.nsagrotrade@vrtnicentar.hr. U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva. Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila: 1. Pravila zaštite osobnih podataka definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka; 2. Pravila privatnosti na webu definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva; 3. Pravila privatnosti prilikom zapošljavanja definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja; 4. Pravila o zajedničkim voditeljima obrade definiraju zajedničke voditelje obrade, njihovo djelovanje, te kontaktnu točku za pojedince.
PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka. – Prikupljanje podataka NS Agro Trade d.o.o.cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj politici. NS Agro Trade d.o.o. osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole, putem Internet stranica NS Agro Trade-a, kao i posredno kada naše usluge i robe želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika ili agencija, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge odnosno kupujete naše proizvode u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru prijave za Program vjernosti kao korisnika naših usluga, putem ispunjavanja pristupnice ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke. Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom (posjećivanje Internet stranica Društva, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, izdavanja kartica vjernosti u svrhu ostvarivanja prava Programa vjernosti, sklapanja ugovora o suradnji) prikupljaju se različiti osobni podaci kao što je navedeno u nastavku. – Način prikupljanja podataka i vrste prikupljenih podataka Izravno od pojedinca:
– podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, podaci potrebni za ostvarivanje prava Programa vjernosti, podaci prikupljeni dolaskom u prostore Društva (video nadzor), telefonskim razgovorom sa pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Društva. Vrste i svrha prikupljanja podataka: – Podaci koji se prikupljaju za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora- ponude, upiti, servis proizvoda, rezervacije, zahtjevi i pozivi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge (ime i prezime, adresa, OIB, broj osobne iskaznice i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa) – Podaci koji se prikupljaju u svrhu ostvarivanja prava Programa vjernosti- ispunjavanjem Pristupnice (ime, prezime, adresa, kao i ostali podaci koji nisu obavezni, prikupljeni sukladno Pravilniku pragrama vjernosti)
– Podaci prikupljeni putem video nadzora- fotografije i video snimke sukladno Pravilniku o video nadzoru.
– Podaci prikupljeni sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju- ime, prezime, adresa, kontakt.
– Podaci prikupljeni sudjelovanjem u natječaju za radno mjesto. Neizravno od pojedinca: – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija. – Obrada podataka Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni.
Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva – što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa; Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora – primjerice pri ugovaranju usluga dostave sukladno sklopljenom ugovoru;  Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani, a prethodno su dali privolu za isto; Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika.  Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima. Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke. – Vremensko razdoblje čuvanja podataka Osobni podaci prikupljeni na način iskazan u prethodnom tekstu čuvaju se u vremenskom razdoblju koje je neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni. Društvo će Vaše podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizoda ili usluga, sukladno Pravilniku o video nadzoru i Pravilniku programa vjernosti, dok god je potrebno zbog izvršavanja zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon. Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati. U slučaju davanja privole za marketinške kampanje (newsletter) podaci se čuvaju onoliko dugo dok se privola ne povuče. Korisnik/kupac u bilo kojem trenutku može poslati zahtjev za povlačenjem privole i brisanjem svojih podataka iz sustava.
Imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez odgode. S obzirom na svrhe obrade podataka, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave. To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena. Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade vaših podataka. –

Prigovor na obradu podataka: • Imate pravo bilo kada uložiti prigovor na našu obradu podataka. Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako dokažemo usklađenost sa zakonskim zahtjevima za pružanje dokazivih razloga za daljnju obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „opravdanog interesa”. • Osim toga, imate pravo bilo kada uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na opravdanom interesu. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako pružimo uvjerljive i legitimne razloge u skladu s pravnim zahtjevima koji nadilaze vaša prava. – Sigurnost Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezni su osigurati povjerljivost i usklađenost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće: o Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
o Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke; o Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka. – Pravo na pritužbu nadzornom tijelu  Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Za nas je odgovorno sljedeće nadzorno tijelo:  Agencija za zaštitu osobnih podataka  Martićeva ulica 14 10000 Zagreb Hrvatska  Tel.: 00385 (0)1 4609-000 Fax.: 00385 (0)1 4609-099  E-mail: azop@azop.hr Web: www.azop.hr – Izmjene obavijesti o zaštiti podataka Zadržavamo pravo da promijenimo svoje mjere sigurnosti i zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoju Obavijest o zaštiti podataka u skladu s time. Molimo vas da stoga proučite trenutačnu verziju naše Obavijesti o zaštiti podataka na stranici www.vrtnicentar.hr, s obzirom na to da je podložna promjenama.

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU
Za obradu podataka odgovorno je društvo NS Agro Trade d.o.o. Viškovo, Vozišće 59/c, OIB: 32680653527.
Sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka mogu se dobiti na: zop.nsagrotrade@vrtnicentar.hr
– Prikupljanje osobnih podataka
Prilikom pregledavanja internetske stranice društva NS Agro Trade d.o.o., www.vrtnicentar.hr, ne prikupljaju se podaci koji bi omogućili osobnu identifikaciju te je pregledavanje anonimno. Ako nam je za pružanje određene usluge potreban osobni podatak, posebno ćemo upozoriti korisnika, a osobni podaci u tom slučaju mogu uključivati ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, i druge podatke po potrebi. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranici potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.
– Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola. Postavljanjem upita prema društvu NS Agro Trade d.o.o. dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da pohranimo Vaš osobni podatak koje ste nam dali na period od najviše 5 godina ili na period potreban za odgovaranje na Vaš upit u potpunosti.
– Prava korisnika
Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:
– pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
– pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;
– pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
– pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole.
– Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka
Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podataka, putem NS Agro Trade d.o.o. newslettera, dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe društva NS Agro Trade d.o.o. na period od 5 godina ako ranije ne povučete privolu.
Ova privola uključuje dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom Google Ireland (Google), Facebook Ireland Ltd. (facebook), Instagram Inc. (Instagram) u svrhu targetiranog relevantnog oglašavanja, SendGrid Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. U svezi s ovom privolom društvo NS Agro Trade d.o.o. uključuje: slanje marketinškog newslettera s ponudom usluga koje pružamo na Vaš email, slanje personaliziranog emaila s ponudom usluga, Facebook Custom Audience listu za targetirane oglase s ponudom usluga, Google AdWords customer match funkciju za targetirane oglase s ponudom usluga, profiliranje korisnika radi izrade i isticanja relevantne ponude, targetiranje korisnika relevantnom ponudom. Prihvaćanjem privole na NS Agro Trade d.o.o. newsletteru se pretplaćujete na NS Agro Trade d.o.o. newsletter, čime se dodajete na marketing listu i dajete privolu za korištenje osobnih podataka ime, prezime, e-mail, spol, dobnu skupinu. Naknadno ćemo Vas zatražiti obnovu privole prije isteka perioda od 5 godina nakon prve privole. Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog u svojem korisničkom profilu ili klikom na link u newsletter-u.
– Korištenje kolačića (cookies)
Kako bi web stranica vrtnicentar.hr radila ispravno i kako bi ju se moglo unaprjeđivati s ciljem poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na Vaše računalo ili mobilni uređaj. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne. Želite li izbjeći korištenje kolačića potrebno je podesiti postavke računala da briše kolačiće s internetskih stranica i/ili vas obavijesti o pohranjivanu kolačića na vašem računalu.
– Kakve kolačiće koristimo
Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Koristimo ove kolačiće da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
Trajni kolačići (Persistent cookies) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
– Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.
Trenutno omogućavamo:
Mjerenje posjećenosti
NS Agro Trade d.o.o. koristi servis za mjerenje posjećenosti, to je Google Analytics Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: http://www.allaboutcookies.org/ i http://www.youronlinechoices. eu/.
Treća strana na stranicama društva
NS Agro Trade d.o.o.
Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook
Na web stranici društva NS Agro Trade d.o.o. ugrađena je komponenta društvene mreže Facebook. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice društva NS Agro Trade d.o.o., a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija se prikuplja putem Facebook
komponente i doznačuje se Facebook računu korisnika. Ako korisnik klikne na bilo koji gumb od Facebooka, tada se navedena informacija sprema na osobnom Facebook računu korisnika. Korisnik može koristiti Facebook postavke na http://facebook.com/about/privacy/ gdje će dobiti više informacija i mogućnosti navedene opcije da onemogući slanje osobnih podataka. PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA Ova pravila definiraju kako Društvo prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno niže propisanim pravilima. Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Društvu. – Prikupljanje osobnih podataka Društvo zahtijeva određene podatke, uključujući one o obrazovanju i radnom iskustvu, kontaktne podatke, kvalifikacije za radna mjesta na koja se prijavljujete. Potrebni su i neki dodatni/detaljniji podaci kao što su životopis; preporuke za zaposlenje i slično. Nadalje, Društvo može prikupljati podatke od trećih strana, tijekom provjera ispravnosti ustupljenih podataka od strane kandidata (npr. radi provjere valjanosti diplome, radnog iskustva i/ili preporuka). – Povjerljivi osobni podaci Društvo tijekom zapošljavanja neće tražiti ni zahtijevati osjetljive osobne podatke (npr. o vjerskoj pripadnosti, zdravstvenom stanju, spolnoj orijentaciji ili političkom opredjeljenju). – Dobrovoljno otkrivanje Osobne podatke tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje Društvu dobrovoljno. Društvo će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja. – Upotreba osobnih podataka Podaci se mogu upotrijebiti kako bismo s vama mogli komunicirali, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje korporacijskih, pravnih i zakonskih
propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, vaše podatke možemo upotrijebiti za zapošljavanje i korporacijsko upravljanje.

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima NS Agro Trade d.o.o. dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka su: 1. C.T.S. d.o.o. Braće Stipčić 31/a, 51000 Rijeka OIB: 80564243762 2. Tempus media d.o.o. Stjepana Radića 54a, 22000 Šibenik OIB: 90329213470 3. Plane-Tehnika d.o.o. Saršoni 85, 51216 Viškovo OIB: 97576035788 4. Oreus d.o.o. Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb OIB: 00735106343 Zajednički voditelji obrade su društva koja pružaju usluge u naše ime, te su obvezni osigurati povjerljivost i usklađenost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. NS Agro Trade d.o.o. je zajedno sa ostalim voditeljima obrade ugovorno riješio svoje obveze i odgovornosti što se tiče obrade osobnih podataka. Društvo zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe, kao i trećim stranama, poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika. Prijenos osobnih podataka se provodi ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:
– Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga; – Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika; – Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika; – Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa; – Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva; – Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika; S ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja, potrebno je prenositi osobne podatke iz jednog od gore nabrojanih društava u drugo. U tim slučajevima, NS Agro Trade d.o.o. je odgovoran za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.
KONTAKT
NS Agro Trade d.o.o.
Vozišće 59/C
51216 Viškovo
E-mail: zop.nsagrotrade@vrtnicentar.hr
Tel.: 051/ 256-900